BOOKING POLICY

 

Enkeltpersoner:

Ved bestilling må man oppgi kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og e-post adresse.

Avbestilling må foretas innen 24 timer før avtalt tid enten per telefon 22 92 28 00 eller e-post til booking@holmenkollenspa.no. Dersom avbestillingen ikke foretas innen denne fristen, vil fullt honorar påløpe.

Grupper:

Ved gruppebestilling må det i tillegg opplyses hvor mange som deltar i gruppen, samt kortnummer for et betalingskort.

Avbestilling må foretas innen 7 dager før avtalt tid, enten per telefon 22 92 28 00 eller e-post til booking@holmenkollenspa.no. Dersom avbestillingen ikke foretas innen denne fristen, vil fullt honorar påløpe.

rockpile